Ring på tlf.  (+45) 40 53 32 81
Ring på tlf.  (+45) 40 53 32 81  eller send en email til  kontakt@jn-bogholderi.dk

Bogholderi & regnskab

BOGHOLDERI & REGNSKAB

BOGFØRING ER HELE GRUNDLAGET FOR ET REGNSKAB

Lad mig varetage bogholderiet i din virksomhed eller enkelte dele heraf.

BOGFØRING

Bogføringen opfattes tit som en kedelig pligt, men er faktisk det eneste sted, hvor man sort på hvidt kan se, om tingene går, som man regner med.

Derfor skal bogføringen hele tiden være up to date, så man kan se virksomhedens resultat, tilgodehavender og gæld.

DEBITOR-/KREDITORSTYRING

Det koster dyrt når kunderne ikke indbetaler til tiden, og får leverandørene ikke betaling, kan de stoppe deres leverancer, og det kan få virksomheden til at gå helt i stå.

– Bevar dit gode forhold til dine kunder, og lad mig rykke for betaling. Ligeledes kan jeg tage mig af dine leverandører, fra modtagelse af faktura, til bogføring og betaling.

BUDGETTER

Det er ikke kun for bankens skyld at der skal laves budgetter. Det er mindst lige så meget for virksomhedsejerens skyld.
– Lad mig hjælpe dig med drifts-, balance- og likviditetsbudgetter – så du får større overblik.

REGNSKAB

Man har som selvstændig pligt til at udarbejde et regnskab for virksomheden. Man venter dog ikke til året er omme for at se resultatet, men udarbejder enten måneds-, kvartals- eller halvårsregnskaber. På den måde har man hele tiden fokus på udviklingen i virksomheden, og der kan nåes at gribe ind og justeres løbende over året.

– Jeg kan hjælpe dig med at udarbejde og opstille dit perioderegnskab, årsregnskab og selvangivelse, samt analysere nøgletal.

​Kontakt mig helt uforpligtende – hvis du vil høre mere om ovennævnte.​

HJÆLP TIL REGNSKAB & BOGHOLDERI

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om hvad jeg kan hjælpe med.