Ring på tlf.  (+45) 40 53 32 81
Ring på tlf.  (+45) 40 53 32 81  eller send en email til  kontakt@jn-bogholderi.dk

Aktuelt

AKTUELT​

SATSER OG BELØBSGRÆNSER 2023

Se satser og beløbsgrænser på SKAT.dk her

 

NY BOGFØRINGSLOV

Den 1. juli 2022 trådte nogle få nye krav i kraft for alle omfattede virksomheder, mens størstedelen (bl.a. kravene til digitale bogføringssystemer) forventes at træde i kraft fra den 1. januar 2024 og lidt senere for små virksomheder omfattet af årsregnskabsloven’s regnskabsklasse A. Bogføringsloven, lov nr. 700 af 24. maj 2022.

Som den tidligere lov indeholder den almindelige krav til, hvordan virksomheder skal udføre og tilrettelægge bogføringen. Kravene til fx beskrivelse af bogføringsprocedurer og afstemning af bogføringen er dog ændret.

Som noget nyt indeholder bogføringsloven nu også krav om, at mange virksomheder fremover skal bogføre digitalt og krav til digitale bogføringssystemer. Disse krav vil blive gennemført gradvist over nogle år.

Se loven på Retsinformation her

HJÆLP TIL REGNSKAB & BOGHOLDERI

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om hvad jeg kan hjælpe med.